Via Auream

Guldvägen

via auream

sinne- hjärta – kropp

 

VIA AUREAM – Guldvägen – ett system för andlig fördjupning oavsett tro, baserat på vishet och medkänsla. Meditation med ett särskilt radband för varje aspekt av livet. Stig in i flödet, ta emot, integrera och ge vidare.

tre aspekter – tre nivåer

Tre aspekter

  • SINNE – öppenhet och överflöd. Allt börjar i en överflödande universell harmoni, som öppnar sinnet för överflöd av frid. Sinnet öppnas för att ana oändligheten när vi frigör oss från bubblor av invanda tankemönster och låsningar.
  • HJÄRTA – läkning och relaterande. Erfarenheten får ett djupare fäste i hjärtat och känslorna. Rädslorna viker, hjärtat läks och får ro när allt integreras och omfamnas.
  • KROPP – överlåtelse och riktning. Till sist får allt sjunka ner i magen och bli till överlåtelse. Krampen släpper när livet tillåts ske och vi får ge vidare.

Tre nivåer

  • DU SJÄLV – att öppna/ta in, älska/integrera och släppa/ge vidare i relation till dig själv.
  • RELATIONERNA – att öppna/ta in, älska/integrera och släppa/ge vidare i relation till varandra.
  • HELHETEN – att öppna/ta in, älska/integrera och släppa/ge vidare i relation till helheten.

 

NYCKEL 1: MEDITATON

Din egen praktik består av meditation med det radband du valt att hålla fokus på. Här finns en grundläggande tredelad struktur – öppna, älska, släppa – som du själv fyller med ditt innehåll och din tolkning.

Läs mer

NYCKEL 2: INTERAKTION

Som komplement till din egen meditationspraktik finns olika former av stöd och inspiration under vägen som du kan ta del av eller själv erbjuda, såsom transformativa samtal enskilt eller i grupp, meditativ målning/bildterapi, dans/musik, läkande örter och kost, skogsterapi mm.

Läs mer

NYCKEL 3: INITIERING

Den tredje nyckeln är din initiering, en ceremoni som befäster din praktik genom att välsigna eller bekräfta den och öppna för nästa steg, nästa radband, på din väg. Ceremonin kan vara i naturen eller på ett sätt som du finner bäst speglar din väg.

Läs mer

Läs mer

Läs mer om pärlorna, radbanden, metoderna och möjligheterna att forma vägen på ditt sätt.

Kontakt

Här kan du ställa frågor och få kontakt.

Ett första steg

Här finns ett förslag på hur du kan börja på egen hand och känna efter om och i så fall hur du vill smaka mera.

syftet

Att stegvis forma din väg genom djupare medvetande, livsglädje, självkänsla, vishet, medkänsla och upplevelse av mening

Syftet med metoden är att inspirera och ge stöd till djupare och längre processer av andlig utveckling på ett sätt som öppnar mer än stänger, älskar mer än kräver, släpper mer än håller fast. Många längtar efter att finna sin egen väg, uppleva mening och finna frid som består. I det sökandet kan det vara fint att ta stöd i en generös och inspirerande metod som leder vidare, så att öppnande och inriktning, läkning och mognad, visioner och välsignelser får sjunka in och integreras. Intentionen är att den här vägen kan kanske inspirera och stödja dig en smula, medan du finner din egen riktning, ditt ursprung och ditt mål.

”Du är livsglädjens ursprung.”

Hildegard av Bingen

En väg för livet

Att stegvis bli mer stegvis.

”Var det själv du i sanning är.”

Søren Kierkegaard

”Det inre livet är viktigare än allt annat.”

Martin Lönnebo

Via Auream

Guldvägen

viaauream

kontakt

Anna Rosengren

telefon

0708-120260

mail

info@viaauream.com